Mgr. ALEXANDRA HROUZKOVÁ

psycholog, somatický kouč a publicistka

O mně

 

vzdělání:

- jednooborová psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

- doktorské studium (katedra psychologie FFUK)

- 200 hod. sebezkušenost v individuální psychoanalýze pod ČPS 

- výcvik v Motivačních rozhovorech 

- výcvik v somatickém koučování pod Českým institutem biosyntézy

- psychoterapeutický výcvik Hermés Solutions Training pod institutem HERMÉS Praha          (výcvik v hypnoterapii a systemickém přístupu zaměřeném na řešení schválen ČPS ČLS JEP)

členství ve společnostech:

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Česká psychiatrická společnost ČLS JEP, Sexuologická společnost ČLS JEP, Sekce pro hypnózu Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Sekce dětské sexuologie Sexuologické společnosti ČLS JEP, SPRSV Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, ESSM European Society For Sexual Medicine, AVŠP Asociace vysokoškolských poradců

vybraná mediální činnost:

- na serveru Stream.cz vlastní pořad Přírodověda s Alex, pravidelný fejeton v časopise Jóga Dnes, pravidelná poradna v týdeníku Aha! pro ženy, spolupráce se serverem Psychologie.cz (seriál rozhovorů s odborníky na duši), poradna a články na webu Růžový slon.cz, články v časopisech (ElleMoje psychologie,..), spolupráce s televizí Barrandov (poradna v pořadu Intim), s televizí Metropol (poradna v pořadu LadyM a vlastní pořad S Alex na sex)

- autorka knih Expanze na Mars a Dva roky spolu