Individuální konzultace

Individuální konzultace vytvářím každému klientovi na míru. Používám diagnostické metody, díky kterým zřetelně vidíte váš rychlý pokrok a zvyšující se míru spokojenosti.

Klientům pomáhám učinit v životě změny vedoucí k větší životní spokojenosti a k dosažení jejich jedinečných cílů. Pomáhám klientům poznat dobře sebe sama a naučit se, jak sebe sama dále aktivně vytvářet. Každý člověk je jedinečný a má své jedinečné potřeby, touhy přání, které si přeje v životě realizovat. Aby se to zdařilo, bývá mnohdy potřeba odstranit takzvanou „žábu na prameni“, která člověku brání posunout se z místa směrem k tomu, co si člověk přeje. S tímto klientům efektivně pomáhám.

Nabízím jak jednorázové poradenské konzultace, tak pravidelná setkávání. Většinou však s klienty uzavírám kontrakt na tři měsíce, přičemž se setkáváme jednou za 14 dní.

Nejčastěji pomáhám v těchto oblastech:

  • Psychologické poradenství a diagnostika (partnerské a sexuologické poradenství)
  • Koučink / Somatický koučink (dosažení konkrétních cílů, nejčastěji byznys plánu)
  • Psychoterapie, hypnóza (změny v psychických a psychosomatických oblastech – snížení napětí, stresu, úzkostí, větší životní klid, radostnější prožívání, zlepšení kvality spánku, podpora hubnutí, zpomalení stárnutí a změna výrazu tváře vlivem odstranění stresu, vizualizace)
  • Nácvik meditace, relaxace, mindfulness
  • Nácvik autohypnózy