O mně

Mgr. Alexandra Schneider Hrouzková, Ph.D.

  • psycholožka a psychoterapeutka s více než desetiletou praxí
  • v terapii se věnuji individuální klientele a párům
  • pro firemní klientelu realizuji přednášky, workshopy, koučink
  • externě spolupracuji s katedrou psychologie FFUK
  • více o mém způsobu práce je možno si přečíst zde

Vzdělání:

Členství ve společnostech:

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Česká psychiatrická společnost ČLS JEP, Sexuologická společnost ČLS JEP, Psychoterapeutická sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Sekce pro hypnózu Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Sekce dětské sexuologie Sexuologické společnosti ČLS JEP, SPRSV Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, ESSM European Society For Sexual Medicine, AVŠP Asociace vysokoškolských poradců a Česká asociace pro psychoterapii ČAP.