O mně

Vzdělání:

jednooborová psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

doktorské studium (katedra psychologie FFUK)

200 hod. sebezkušenost v individuální psychoanalýze pod ČPS

výcvik v Motivačních rozhovorech

výcvik v somatickém koučování pod Českým institutem biosyntézy

psychoterapeutický výcvik Hermés Solutions Training pod institutem HERMÉS Praha (výcvik v hypnoterapii a systemickém přístupu zaměřeném na řešení schválen ČPS ČLS JEP)

členství ve společnostech:

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Česká psychiatrická společnost ČLS JEP, Sexuologická společnost ČLS JEP, Psychoterapeutická sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Sekce pro hypnózu Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Sekce dětské sexuologie Sexuologické společnosti ČLS JEP, SPRSV Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, ESSM European Society For Sexual Medicine, AVŠP Asociace vysokoškolských poradců a Česká asociace pro psychoterapii ČAP.